Welkom in

Gibo MariaburgLaatste nieuws

Klik hier voor het laatste nieuws.

 

 

Schoolvisie

Onze school wil een plaats zijn:

  • waar de kinderen kennis en vaardigheden kunnen verwerven in een ontspannen sfeer
  • waar de kinderen begeleid en bijgestuurd worden in hun persoonlijke ontwikkeling
  • waar een open dialoog is tussen directie, leerkrachten, ouders en kinderen
  • waar iedereen zijn mening mag uiten en
  • waar geluisterd wordt waar er gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht voor een leer- of sociaal-emotioneel probleem

Kortom, wij willen een positief schoolklimaat creëren, waar de kinderen graag naar school komen. Een plaats waar het kind speelt, leert en groeit! 

Spelen

Leren

Groeien

 

Op woensdag 26 september vond de 30e Scholenveldloop plaats.

Ook nu kwamen onze leerlingen met heel wat medailles terug richting Mariaburg. 

121 van de 291 leerlingen van onze lagere school namen dit jaar deel. Dit komt neer op 42 % van onze jongens en meisjes. Wij hadden het grootste aantal deelnemers!

Maar ... Wonderwijs nam deel met 35 van hun 82 leerlingen van de gehele lagere school, wat hen brengt op een deelname van 43 % van hun leerlingen.

Het gezegde 'deelnemen is belangrijker dan winnen' in gedachten, toch een warme oproep naar de volgende editie toe. Maak je klasgenootjes warm om (ook) zeker volgend jaar deel te nemen aan dit sportief evenement!

 

Klik hier voor meer foto's