Aanmelden kan nog tot en met 23 maart 2021 tot 12:00 uur.

Meer informatie over de aanmeldingsperiode vindt u hier

 

Bekijk onze schoolwerking hier

Via een keuzeformulier van het Ministerie van Onderwijs kiest het gezinshoofd tussen cursus erkende godsdiensten of zedenleer. Deze keuze maak je bij de inschrijving of bij wijziging in juni van het voorafgaande schooljaar. 

 

Anglicaanse godsdienst

Islamitische godsdienst

Israëlitische godsdienst

Orthodoxe godsdienst

niet-confessionele zedenleer

Rooms-katholieke godsdienst

Protestants-evangelische godsdienst

Vrijstelling