De oudervereniging Gibo Mariaburg nodigt u samen met grootouders, familieleden, vrienden, … graag uit op haar Quiz.

Deze gezellige avond gaat door in de refter van de lagere school op zaterdag 17 maart 2018.

Meer info en een inschrijvingsformulier vindt u hier.