DIGITALE LEERMIDDELEN

Stuur een mailtje naar de juf/meester voor

de link naar de beschikbare digitale leermiddelen.

 

Meer informatie over aanmeldingsperiode nieuwe inschrijven

of extra kijkdagen voor instappertjes?

Klik hier

De oudervereniging komt alle twee maanden samen en zorgt voor de organisatie van allerlei activiteiten van informatieve en vormende aard. Ze neemt initiatieven die de samenwerking tussen school en ouders kunnen bevorderen. Hiervoor werden verscheidene werkgroepen opgericht.

Alle ouders van de leerlingen van de school mogen lid worden van de oudervereniging en deelnemen aan de vergaderingen.
Ook de directeur en twee leerkrachten (afvaardiging van kleuter- en lagere school) maken deel uit van de vereniging.

De voorzitter en leden van de oudervereniging vindt u verder op deze site.