Verlofdagen 2022-2023:

Eerste trimester 

Pedagogische studiedag        30/09/2022

Facultatieve verlofdag              3/10/2022

Herfstvakantie                            30/10/2022 t/m 06/11/2022

Wapenstilstand                          11/11/2022

Kerstvakantie                              26/12/2022 – 08/01/2023

Tweede trimester 

Pedagogische studiedag        08/02/2023

Krokusvakantie                            20/02/2023 t/m 26/02/2023

Paasvakantie                                03/04/2022 t/m 16/04/2022

Derde trimester 

Dag van de arbeid                       01/05/2023

Pedagogische studiedag          17/05/2023

O.H. Hemelvaart en brugdag   18/05/2023 en 19/05/2023

Facultatieve verlofdag                  26/05/2023

Pinkstermaandag                          29/05/2023

Nuttige dagen:

Klassikale oudercontacten
Worden per klas afgesproken en gebeuren online

Individuele oudercontacten
Deze data worden meegedeeld door de klastitularis:
deze contacten verlopen eveneens online.

Instapdata voor kleuters 2,5 jaar

07/10/2022     09/12/2022     09/01/2023

27/01/2023     17/03/2023     21/4/2023

 

Rapporten

In de lagere school worden regelmatig toetsen afgenomen.
Sommige resultaten worden onmiddellijk gemeld.

Regelmatig zal uw kind een overzicht van de resultaten in
het rapport mee naar huis brengen, en dit op

Herfstrapport : 10 november 2022
Winterrapport : 20 januari 2023
Lenterapport : 24 maart 2023
Zomerrapport : 30 juni 2023

 

Vieringen
Lentefeest / Feest vrijzinnige jeugd
Eerste Communie 06/05/2023
Vormsel 29/04/2023

Schoolfeest  10/06/2023

Adventureklassen 6e lj: 08/05/2023 tem12/05/2023

Sportklassen 4e lj: 30/05/2023 tem 02/06/2023

Autoluwe woensdagen
Elke derde woensdag van de maand