Verlofdagen:

Eerste trimester 2021 -2022

Pedagogische studiedag         24/09/2021
Herfstvakantie                            01/11/2021 t/m 07/11/2021
Wapenstilstand                          11/11/2021
Facultatieve verlofdag              12/11/2021
Kerstvakantie                              25/12/2021 – 09/01/2022

Tweede trimester 2022

Krokusvakantie                            28/02/2022 t/m 06/03/2022
Paasvakantie                                04/04/2022 t/m 18/04/2022

Derde trimester 2022

Pedagogische studiedag            25/05/2022
O.H. Hemelvaart en brugdag      26/05/2022 en 27/05/2022
Facultatieve verlofdag                  03/06/2022
Pinkstermaandag                          06/06/2022

Nuttige dagen:

Klassikale oudercontacten
Worden per klas afgesproken en gebeuren online

Individuele oudercontacten
Deze data worden meegedeeld door de klastitularis:
deze contacten verlopen eveneens online.

Instapdata voor kleuters 2,5 jaar

Rapporten

In de lagere school worden regelmatig toetsen afgenomen.
Sommige resultaten worden onmiddellijk gemeld.

Regelmatig zal uw kind een overzicht van de resultaten in
het rapport mee naar huis brengen, en dit op

Herfstrapport : 29 oktober 2021
Winterrapport : 21 januari 2022
Lenterapport : 25 maart 2022
Zomerrapport : 30 juni 2022

 

Vieringen
Lentefeest
Feest vrijzinnige jeugd
Eerste Communie
Vormsel

Schoolfeest

 

Autoluwe woensdagen
Elke derde woensdag van de maand