Leren doe je niet enkel in de klas. Op Gibo Mariaburg zijn we ons daar erg van bewust. Zowel leerlingen, leerkrachten als personeelsleden worden aangemoedigd om levenslang te leren. Deze groei-mindset is van groot belang in onze snel veranderende maatschappij.

Via internationale projecten halen wij kennis van over de ganse wereld binnen. Onze school heeft het label ‘grensverleggend leren’, waar wij erg trots op zijn.

In 2020 dienden wij een project in bij Erasmus+ en dit werd in 2021 goedgekeurd. Het beleidsteam zal deelnemen aan cursussen in het buitenland. Hoofddoel is om kennisoverdracht te doen met andere scholen en te netwerken met interessante partners voor de toekomst.

Voor de leerlingen zijn wij een eTwinning-project aan het voorbereiden. Ook hier moedigen wij het leren van elkaar aan.

Benieuwd naar het verloop en de inhoud van onze projecten? Kom zeker nog eens kijken op deze pagina.