Voor de inschrijvingen van onze nieuwe leerlingen werken we samen met een aantal andere basisscholen in Brasschaat met een aanmeldingsprocedure. 

Concreet betekent dit dat je eerst je kind aanmeldt via de website brasschaat.aanmelden.in voor je je kind kan inschrijven. Je meldt aan voor alle geboortejaren in de kleuterschool en alle klassen van de lagere school voor volgende groepen: 

  • broers en zussen; 
  • kinderen van schoolpersoneel; 
  • kinderen die van school willen veranderen;
  • kinderen die voor het eerst naar school gaan.

Nadat alle aanmeldingen zijn gebeurd, wijst het systeem alle kinderen toe aan een school. Dit gebeurt op basis van de eerste keuze die je opgeeft. Als er te weinig vrije plaatsen in die school zijn, zal de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot het officiële adres van de school de toewijzing van de plaats bepalen. Er is daarbij geen tijdsdruk! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Voor de start van de aanmeldingsperiode zullen de vacante plaatsen op de website brasschaat.aanmelden.in worden gepubliceerd. 

De gehele aanmeldings- en inschrijvingsprocedure kan je terugvinden op de website brasschaat.aanmelden.in. 

Wil je verdere informatie, dan kan je terecht bij de directeur of mail je naar aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be.