Open

Open communicatie is een prioriteit voor onze school. We willen dat ouders en leerlingen alles bij ons kwijt kunnen en zetten hier ook op in. Het is voor ons dan ook van uiterst belang dat iedere leerling zijn plaatsje heeft op onze school en zich ook goed voelt! Een goede communicatie met de ouders is hiervoor een absolute noodzaak.

 

Secretaresses Inge Maene en Erika Busselot

Digitaal

Op school wordt erg ingezet op digitale communicatie. Waar wij vroeger vaak met brieven werkten, zullen wij nu eerder een mail sturen. Dit is veel beter voor het milieu. Ook is het voor ons erg van belang dat we heel gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Elke leerkracht heeft ook een eigen mailadres. Brieven aan ouders worden door het secretariaat verstuurd via ons intern communicatieplatform.

Uiteraard zijn wij ook per telefoon bereikbaar of u kan steeds een afspraak maken met onze klasleerkrachten, zorgleerkrachten of de directie. Op onze site vind je dan ook een contactformulier terug waarmee je onze directeur Ann gemakkelijk via mail kan contacteren.

“Mijn deur staat altijd open voor mijn collega’s, de kinderen en hun ouders.”
-Ann, directeur Gibo Mariaburg