21ste eeuwse vaardigheden

Wij hechten veel belang aan het aanleren en ontwikkelen van de 21st century skills. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om hun weg te kunnen vinden in onze snel veranderende maatschappij.

Wij integreren deze skills in onze lessen en in onze aanpak. De leerkrachten overleggen met onze ICT-leerkracht over het digitaal uitvoeren van bepaalde taken. Zodoende is ICT geen losstaand gegeven, maar maakt het deel uit van het dagdagelijkse lesgebeuren.

Leerlingen leren zelfstandig werken met tablet, laptop en Chromebook. Wij hebben hiervoor een leerlijn die reeds vanaf de kleuterklas start. Voor het aanbieden van leerstof maken wij gebruik van oa. Google Classroom, Bingel, tekstverwerker, spreadsheets, programmeertalen,…  Door het regelmatig inoefenen worden de kinderen zelfstandig, zelfzeker en zelfregulerend in het gebruik van ICT.