Schooltijden

ma, di, do, vrij

8u30 tot 15u25

wo

8u30 tot 12u05

Ziek melden

Kleuteronderwijs

Daar er in het kleuteronderwijs geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een ziektebriefje of door een medisch attest. Het is echter wel wenselijk dat de school geïnformeerd wordt over de afwezigheid van de kleuters.
 

Leerplichtige kleuters

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Lager onderwijs
 
Bij afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen, bezorgen de ouders aan de leerkracht een ondertekende verklaring. Indien vier keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, is de volgende keer (de vijfde keer) een doktersattest verplicht.
 
Bij afwezigheid wegens ziekte van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een doktersattest verplicht.
Voor andere vormen van afwezigheid verwijzen wij naar het schoolreglement, hoofdstuk 8 “Afwezigheden”, of neem je contact op met de directeur.

Afwezigheden die niet correct of niet gewettigd zijn, worden genoteerd als een onwettige afwezigheid.

Slaapklasje

Spelen is leren … en leren is vermoeiend. Kindjes doen heel veel ervaringen en indrukken op tijdens de schooluren. Het is erg normaal dat een middagdutje soms noodzakelijk is. Wij hebben een slaapklasje waar de kleutertjes een bedje vinden waar ze met hun knuffel even tot rust kunnen komen.

Studie

Vanaf het 1e leerjaar is er mogelijkheid tot studie. De studie is niet verplicht.

Voor de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar tot 15.55 uur (korte studie).

Voor de leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar tot 16.25 uur (lange studie). De kinderen van deze klassen kunnen eventueel de studie verlaten na de korte studie (15.55 uur), maar enkel om naar huis te gaan. De naschoolse opvang start voor hen pas om 16.25 uur.

Volgens de omzendbrief van 25 juli 1991 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet er per kind en per studiebeurt een remgeld gevraagd worden. Dit bedrag werd vastgesteld op € 0,80 per beurt.

De afrekening van het remgeld gebeurt tweemaandelijks.