CLB

Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van jouw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we vaak samen met de school, zowel met de interne leerlingenbegeleiding van de school als met leerkrachten. Dat we samenwerken belet niet dat we als CLB onafhankelijk zijn van de school. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.

STAKABRA

We zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is:
Gemeentebestuur van Brasschaat
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat
tel: 03 650 02 00
 
Contactgegevens van de bestuursleden kan u hier vinden. 
 
Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor het goede verloop van het onderwijs en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid.
 
Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap: STAKABRA
 
 
Vanuit deze scholengemeenschap worden op directieniveau gezamenlijke beslissingen genomen aangaande het beleid.
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, ongeacht hun sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
Het onderwijs dat in onze school door de leraren wordt aangeboden, past in het kader van de richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur, in een door haar erkend pedagogisch project.
 
Dit pedagogisch project bepaalt in grote lijnen de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen.
Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Zowel het gemeentebestuur, als het schoolbestuur, heeft dus een grote verantwoordelijkheid inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft hieraan vorm.

Scholen STAKABRA

Gemeentelijke Basisschool De Rekke

E. De Beukelaerlaan 2
2940 Stabroek
Tel. 03/665.35.44
Directie: Coeckelbergs Inge
Basisschool “De Platanen”
 
Bauwinlaan 1
2950 Kapellen
Tel. 03/664.26.72
Directie: Bervoets Hanne
 
GIBO Driehoek
 
Het Heiken 47
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.75.39
Directie: Fonteyn Luc
 
GIBO Heide
 
Bredabaan 1093
2930 Brasschaat
Tel. 03/663.10.23
Directie: Apers Paul
GIKO Kaart
 
Schoolstraat 4
2930 Brasschaat
Tel. 03/653.15.89
 
GILO De Kaart
 
Leeuwenstraat 50
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.78.23
Directie: Govaerts Veerle
GIBO Mariaburg
 
Annadreef 7
2930 Brasschaat
Tel. 03/664.46.37
Directie: Leyssens Ann
 

Leden STAKABRA

Administratieve zetel:
 
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat
Tel. 03/650.02.88
Luc Janssens (schepen van onderwijs Kapellen)
 
Administratief Centrum
Antwerpsesteenweg 130
2950 Kapellen
Tel. 03/660.66.00
Veerle Nonneman (schepen van onderwijs Stabroek)
 
Witvenstraat 115
2940 Hoevenen
Tel. 0494/92.93.02
Ven Inez (schepen van onderwijs Brasschaat)
 
Het Leeg 73
2930 Brasschaat
GSM 0494/03.28.03