Wij vinden het als school erg belangrijk en leuk om samen te werken met ouders. Zo houden wij de vinger aan de pols en verlagen we de drempel om de communicatie met ouders aan te gaan.
 
Ouders of grootouders kunnen zich op meerdere manieren engageren voor onze school. Hebt u interesse in een van onze ondersteunende teams, geef dan zeker een seintje.
 
-Oudervereniging
-Fruitouders
-Lees(groot)ouders
-Quizteam
-Team herstellingen 

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit het 6e leerjaar die onder leiding van hun voorzitter en een begeleidende leerkracht samenkomen. Zij bespreken de dagdagelijkse werking van onze school en geven aan waar het volgens hen nog beter kan.

Zwemouders