Opvang

Ook na de lesuren blijft onze school open staan voor het ontwikkelen van talenten. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij onze studie-uren.

Tijdens de schoolvakanties voorziet vzw Tierlantijn in ’t Molentje de opvang.
Tel. ’t Molentje: 0494/79 98 70
Coördinatie buitenschoolse opvang: 03/690 03 94

tierlantijn.molentje@olo.be
Tijdens de vakanties beschikt Tierlantijn over 3 locaties in Brasschaat, waaronder ’t Molentje in onze school.
Er is elke weekdag, behalve op feestdagen, opvang van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Vraag tijdig uw reservatieformulier aan bij de verantwoordelijke van ’t Molentje.
GSM: 0494/79 98 70

Sport

Op maandag van 15.45u tot 16.45u in onze sporthal. SportSNACK staat voor Sportieve Naschool-ACtieve Kids. De sportSNACK is een naschoolse sportwerking voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. De kinderen krijgen een aanbod van de verschillende basisvaardigheden in de sport.

In samenwerking met de sportdienst van de gemeente Brasschaat en Sport Vlaanderen hebben wij ook de Sportacademie. Het aanbod en de lestijden worden elk schooljaar herbekeken. Wil je weten wat er dit schooljaar op het programma staat? Informeer dan op onze school. 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat

GAMW organiseert Muzieklab en Woordatelier op onze school na de lesuren. Dagen en tijdstippen worden jaarlijks aangepast. Wil je meer info? Neem dan zeker eens een kijkje op hun website. 

Tekenacademie

Op dinsdag van 15.40u tot 17.20u kunnen de leerlingen van het 3e tot het  6e leerjaar deelnemen aan de lessen beeldatelier.